Rada Programowa:

 • dr Andrzej Buck (kierownik konferencji; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze; Komisja Prasoznawcza PAN, Oddział w Krakowie);
 • dr Przemysław Bartkowiak (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze);
 • prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach);
 • dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski);
 • prof. dr hab. Bożena Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski);
 • prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (Uniwersytet Zielonogórski);
 • dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie);
 • prof. dr hab. Czesław Osękowski (Uniwersytet Zielonogórski);
 • dr hab. Iwona Pietrzkiewicz, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie);
 • dr hab. Michał Rogoż, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie);
 • Monika Simonjetz (sekretarz – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze);
 • dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski);
 • prof. dr hab. Grażyna Wrona (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Prasoznawcza PAN, Oddział w Krakowie).

Komitet Organizacyjny:

 • Agnieszka Chuda (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze);
 • Małgorzata Domagała (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze);
 • Natalia Dyjas-Szatkowska (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze);
 • dr Paweł Karp (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze);
 • Joanna Kret (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze);
 • Ewa Mielczarek (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze);
 • Katarzyna Poryszko (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze);
 • Natan Wechman (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze).